шварц

На 24 март от 14.30 ч. в Аула Магна на ФЖМК  ще се състои лекция на д-р Андреас Шварц на тема Risk and Crisis Communication on COVID-19. Лекцията ще бъде на английски език и ще бъде предавана и онлайн на адрес:
https://us02web.zoom.us/j/87560004178

Д-р Андреас Шварц е председател на Изследователската група за връзки с обществеността и комуникации в технологиите в Технологичния университет Илменау в Германия. Той е съпредседател на Международната изследователска група по кризисни комуникации от 2006 г. до днес. Д-р Шварц е основател на секцията за кризисни комуникации към Европейската асоциация за изследване и образование в областта на комуникациите (ECREA). Неговите изследвания са фокусирани върху връзките с обществеността, комуникацията при риск и кризисни ситуации, както и изследванията на междукултурната комуникация. Работата на Андреас Шварц е публикувана в списания като Public Relations Review, Journal of Public Relations Research, International Journal of Strategic Communication и Communications. Д-р Шварц е съредактор на Наръчника за изследване на международните кризисни комуникации (заедно с Матю Сигър и Клаудия Ауер). Той често предлага консултации и обучения за комуникационни специалисти в областта на бизнеса, политиката, сигурността, медиите и гражданското общество.