Факултетът по журналистика и масова комуникация на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и Медийната програма на Фондацията „Конрад Аденауер“ организираха открита встъпителна лекция на д-р Кристофър Неринг на тема: „Медиите и тайните служби. Основни линии на едни напрегнати взаимоотношения“.

Събитието се проведе в Аулата на Факултета по журналистика и масова комуникация и онлайн в платформата ZOOM. То бе открито от декана на факултета проф. Веселина Вълканова, която представи официалните гости – посланика на Федерална република Германия Кристоф Айххорн и г-н Хендрих Зитих - директор на Медийното бюро за Югоизточна Европа на Фондацията „Конрад Аденауер“, както и лектора д-р Кристофър Неринг, гост-преподавател във Факултета по журналистика и масова комуникация.

Проф. Вълканова посочи, че през миналия семестър д-р Неринг представи на вниманието на научната общност учебни програми на два курса - "Медии и тайни служби" и "Дезинформация и медии“. Той участва с лекции и упражнения в академичния живот на Факултета по журналистика и масова комуникация, подготвя семинари, организира публични дискусии и събития. Работата му на гост-преподавател също така включва публикуване на резултати от научни изследвания в научни статии, както и участие в проекти с международно сътрудничество. Проф. Вълканова отбеляза още, че финансирането на гост-професурата е поето от медийната програма на Фондация „Конрад Аденаур“ в София и изрази благодарността на колегията за този проект.

Виж повече