Летен лагер за студенти в Прага през август 2024 г. Пълна стипендия

Чешката фондация Bakala организира 10-дневен студентски лагер по журналистика от 3 до 13 август 2024 г. в Прага.

bakПрограмата включва семинари, практически упражнения и лекции на известни международни журналисти (включително носители на награда „Пулицър“) от CNN, The New Yorker, Bloomberg, Reuters, AP и др.

Могат да кандидатстват студенти по журналистика и медии от Армения, Босна и Херцеговина, България, Великобритания, Грузия, Молдова, Полша, Румъния, САЩ, Словакия, Сърбия, Унгария, Украйна и Чехия.

Кандидатите следва да са завършили минимум два учебни семестъра и да владеят отлично английски език. Студентите, приети в обучителната програма, ще получат пълна стипендия, покриваща разходи за пътуване, настаняване, прехрана и учебни материали.

Кандидатстване: през сайта

Journey: Journalism Bootcamp | Bakala Foundation 

Краен срок: 3 април 2024