Ликвидационна изпитна сесия ще се проведе в периода 20.03.2023 г. - 07.04.2023 г. - за студентите ОКС „бакалавър“ и „магистър“, редовна и задочна форма, които ще се явяват на защита на дипломна работа през месец юли 2023 г.

Виж повече в раздел Изпитни сесии