„Етичното отразяване на деца в медиите влиза в учебната ни програма от следващия семестър”, заяви проф. д-р Веселина Вълканова, декан на Факултета по журналистика и масова комуникация на СУ при подписването на тристранен меморандум за сътрудничество между ФЖМК, УНИЦЕФ и АЕЖ-България.
„Когато поставим децата в центъра на нашите усилия, всичко друго си идва на мястото”, сподели д-р Джейн Муита, Представител на УНИЦЕФ в България. „От днес организациите ни ще си партнират за правата на децата в медиите. Ще работим за етичното отразяване на всички аспекти, които засягат децата, както и в областта на медийната грамотност сред младите хора. Първата обща стъпка е избираем курс на тема „Децата и медиите”, предназначен за студентите на Софийския университет, който според Иван Радев, член на УС на АЕЖ-България, ще гарантира устойчивостта на общата ни работа в името на най-добрия интерес на детето.