Меморандум за сътрудничество между ФЖМК и Информационния център на МО

Меморандум за сътрудничество в областта на студентските стажове и практики беше подписан на 7 февруари 2024 г.  от декана на Факултета по журналистика и масова комуникация проф. д-р Веселина Вълканова и директора на Информационния център на Министерството на отбраната Владимир Миленски.

mem

Предвижда се съвместна дейност при осигуряването на условия за провеждане на стажове и практики за студентите от ФЖМК. Участниците в тях ще имат възможност да се включат в разработване на иновативни комуникационни продукти и стратегии за нуждите на държавната администрация, включително за развитието и популяризирането на институционалната комуникация и връзки с обществеността. Придобиването на нови знания и практически умения ще бъде съпроводено с перспективи за професионално израстване и развитие.

MO

Ефективното противодействие на онлайн дезинформацията и фалшивите новини е включено в учебните програми на Факултета по журналистика и масова комуникация, като сега, по време на стажовете и практиките в Информационния център, студентите ще могат да работят по реални казуси на кампании в социалните медии, подпомагани от експертите на центъра.

mo1