Международен семинар на тема “Dynamics of the Digital Transformation in the Media Environment”

Екипът на проект № КП-06-Н65/9, в който участват преподаватели, студенти и специалисти от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, организира международен семинар на тема “Dynamics of the Digital Transformation in the Media Environment”. Семинарът ще се проведе в сряда, 15 май 2024 г., онлайн в платформата за видеоконферентна връзка Zoom.
jrСъбитието е част от Майските дни на културата на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и е посветено на 50-ата годишнина от обособяването на Факултета по журналистика и масова комуникация като самостоятелно звено в рамките на СУ.
Научноизследователският екип на проекта е в състав:

 • Проф. д-р Николай Михайлов– ръководител на проекта;
 • Проф. д-р Веселина Вълканова;
 • Проф. д.пс.н. Соня Карабельова;
 • Доц. д-р Калоян Харалампиев;
 • Проф. д-р Илиана Павлова;
 • Доц. д-р Калин Калинов;
 • Доц. д-р Иво Инджов;
 • Гл. ас. д-р Анета Милкова;
 • Д-р Цветелина Джамбазова;
 • Докт. Йотка Панчева;
 • Студ. Ива Иванова

Програма на семинара и линк за достъп до панелите.
Семинарът се организира с финансовата подкрепа на Фонд „Научни изследвания“ към Министерство на образованието и науката на Република България чрез „Конкурс за фундаментални научни изследвания – 2022 г.“