фжмкВъзпитаниците на ФЖМК – Радина Теодосиева („Книгоиздаване”, I курс), Кристине Василева („Книгоиздаване”, I курс), Александрина Георгиева („Журналистика”, II курс), Евелина Дончева („Връзки с обществеността”, III курс) и Йордан Карапенчев („Връзки с обществеността”, III курс) - се представиха достойно на престижната Четиринадесета национална научна конференция за студенти и докторанти „Словото – (не)възможната мисия”, провела се на 17 и 18 май в Дома на учените - гр. Пловдив. Техен научен консултант в подготовката за форума беше доц. д-р Андреана Ефтимова (ФЖМК, СУ), която председателстваше и взискателното научно жури в състав: доц. д-р Красимира Чакърова (организатор и научен гуру на конференцията, Филологически факултет, ПУ), гл.ас. д-р Ласка Ласкова (ФСлФ, СУ) и гл.ас.д-р Снежа Цонева – Матюсън (Филологически факултет, ПУ).

В оспорвана конкуренция между 16 участници от различни специалности (български език и история, български език и английски език, български език и новогръцки език, български език и турски език, приложна лингвистика, връзки с обществеността, журналистика, книгоиздаване) от различни университети (ПУ, СУ, ВТУ, ШУ) с трета награда беше отличена Радина Теодосиева за доклада й „Транскрипцията на чужди собствени имена в българските книги – мисията невъзможна”. Разработката ще бъде отпечатана в сборник от конференцията, както и в престижното сп. „Български език и литература”.

Вниманието на редакционния екип на сп. „Български език и литература” привлякоха и презентациите на Кристине Василева – „Интернет езикът – OMG!” - и на Александрина Георгиева - „Езикови стратегии в отразяването на Пражката пролет във в-к „Работническо дело” (януари-август 1968 г.)” -, които бяха сред малкото поканени за отпечатване на страниците на списанието като едни от най-стойностните и интересните изследвания, представени на конференцията.

Презентациите на Евелина Дончева („Посланията на студентските протести – организация и реалност”) и на Йордан Карапенчев („Медийно отразяване на дебата за членуването”) от специалността „Връзки с обществеността” предизвикаха интерес и оживени дискусии. Те ще бъдат отпечатани в електронно списание, занимаващо се със социологически и психологически анализи на медиите и масовата комуникация.

Студентите и тяхната преподавателка доц. д-р Андреана Ефтимова сърдечно благодарят на ръководството на ФЖМК в лицето на декана доц. д-р Теодора Петрова за оказаната морална и финансова подкрепа на участниците и за възможността да представят сериозната подготовка в областта на науките за езика, която се осъществява във факултета и която води към подобряване на езиковата култура и взискателност на бъдещите специалисти по книгоиздаване, журналистика и връзки с обществеността.