Традиционните Награди на Столична община за ярки постижения в областта на културата за 2020 година бяха обявени на 17 септември в специален филм по БНТ1.
Наградата в категория „Художествена фотография“ беше присъдена на преподавателя във ФЖМК гл. ас. д-р Антоан Божинов за монографията „[авторски] СВИДЕТЕЛСТВА. Субективен документализъм в българската фотография (1970 – 1991 г.)“, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2019 г.