fjbg

Факултетът по журналистика и масова комуникация подготви нова брошура, която представя изчерпателно и с ефектни снимки цялостната учебна, научноизследователска и културна дейност на преподавателите и студентите. Показани са обновените аудитории, студия и зали в най-старата сграда на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Разкрити са широките възможности за обучение и изследвания в бакалавърската, магистърската, докторската и постдокторската степен на образование. Брошурата е достъпна за свободно сваляне и използване на български и английски език.

Издание на български

Издание на английски