Не всички герои в „Българската книга по света“ са проговорили на български език. За всички тях обаче той е станал творческото им призвание. Текстовете, създадени от студенти по книгоиздаване, представят писатели, преводачи и издатели от различни поколения, благодарение на които българската литература пътува по света в търсене на признанието, което заслужава.
Тази книга е дело на студентите от II курс, специалност „Книгоиздаване“, във Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Тя е резултат от занятията по дисциплината „Учебно издателство – майсторски клас 1 и 2“ с преподавател ас. д-р Георги Александров през академичната 2019/2020 година. Книгата се разпространява безплатно в хартиен и електронен вариант.