Тържественото откриване на академичната учебна година за всички бакалавърски специалности на Факултета по журналистика и масова комуникация се проведе на 01.10.2020 г. (четвъртък) от 14.00 часа в 272 аудитория на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

otkr01

С емоционално слово към новите студенти се обърна проф. д-р Веселина Вълканова, декан на факултета. Тя изрази надежда, че факултетът ще е за студентите не само знание, а общуване, приятелство, помощ, доверие, споделяне, че кризата скоро ще свърши и че не платформите за дистанционно обучение ще свързват студенти и преподаватели, а аудиториите, семинарните зали, общуването, дискусиите, съвместната работа.

otkr02

Деканът подчерта, че като обучаваща институция в полето на журналистиката от близо 70 години академичната общност на ФЖМК винаги се е придържала към високи академични стандарти – на обучение, на преподаване. Тя напомни за един от приоритетите този семестър - Софийският университет да е възможно най-безопасно място. Като подготовка за новата академична година катедрите са разгледали всички предлагани курсове. Преподаването ще се провежда чрез комбинация от присъствени и онлайн занятия, с явно преобладаване за първи курс на присъственото обучение. Лекциите и практическите упражнения ще се извършват на малки групи, където не е възможно − онлайн.

_DSC8393

Деканът изрази надежда, че преподаватели и студенти ще работят заедно през настоящата година, за да запазим себе си и другите, като същевременно се възползват максимално от живота в Софийския университет. Деканът пожела на студентите да бъдат внимателни и търпеливи, да следват добрите идеи, да имат уважение към думите и фактите. Деканът пожела успех на випуск 2024 и обяви академичната 2020/2021 година за открита. Тя представи академичното ръководство, ръководителите на катедри, курсовите ръководители и преподавателите.

_DSC8392

От името на студентите-първокурсници поздравление поднесе Нина Няголова – първи курс Комуникационен мениджмънт, приета с максимален бал във ФЖМК. Първокурсниците бяха поздравени от Ива Иванова – председател на ФСС. Поздравление поднесе и доц. д-р Ефрем Ефремов – ръководител на Катедрата „Пресжурналистика и книгоиздаване“ и курсов ръководител на първи курс Журналистика. Всички първокурсници получиха заедно със своите книжки програмата на първия семестър и учебни издания, дело на техни колеги от горните курсове – вестници, списания, учебни книги.

Снимки: Антоан Божинов