Пет години специалност „Комуникационен мениджмънт“ във ФЖМК –  образователна парадигма, академичен профил и безкомпромисност с качеството

Изследователска публикация на авторски колектив от катедра „Комуникация и аудиовизуална продукция“

В духа на академичните традиции и дългогодишни образователни постижения Факултетът по журналистика и масова комуникация чества поредица от годишнини – 25 години от създаването на специалност „Книгоиздаване“, 70 години от създаването на специалност „Журналистика“ и пет години от началото на най-новата специалност „Комуникационен мениджмънт“.

com
Първият випуск на специалност „Комуникационен мениджмънт“ през учебната 2018/2019 г. с преподавателския екип от катедра „Комуникация и аудиовизуална продукция”. Сн. Антоан Божинов

Академичната отговорност за развитието на четири специалности в полето на медиите, комуникациите, книгоиздаването, връзките с обществеността и рекламата, мотивира и ангажира преподаватели и студенти в съвместна работа за високо ниво на академичното образование в контекста и на 135-тата годишнина от основаването на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и предстоящата 50-та годишнина от създаването на Факултета по журналистика и масова комуникация през 1974 г.
През есента на новата учебна 2023/2024 г., когато ФЖМК приветства в специалност „Комуникационен мениджмънт“ новозаписаните студенти на шестия випуск, най-новата специалност отбелязва пет години от началото на първи учебен план. Пет години не са нито много, нито малко за една специалност да формира нов образователен продукт в полето на медиите и комуникациите. Предизвикателствата и задачите са големи и най-различни в развитието на учебна програма, академичен и изследователски престиж по европейски образователни стандарти и в съответствие с академичните традиции на СУ „Св. Климент Охридски“. Неизменен стремеж на специалността е да обхване националната динамика на конкуренция в професионални сфери и пазар на труда за адекватна реализация на обучаващите се комуникационни специалисти на различни нива на управление.
Пет години специалност „Комуникационен мениджмънт“ е повод и тема на научен проект и академични инициативи за отбелязване на годишнината. Научно- образователният форум „Пет години специалност „Комуникационен мениджмънт“ – академично образование и научноизследователска дейност“ събира преподаватели, изследователи, практици и студенти в дискусия за научно-теоретичната рамка и професионални аспекти на специалността.
Научната концепция за издаване на колективна монография със заглавие „Комуникационен мениджмънт: теоретични и практически измерения в публичната сфера“ обединява ангажирани с реализацията на специалността автори в изследване на актуални теми от сферата на комуникационния мениджмънт.


Повече подробности за инициативите, дейности и резултати, четете в изследователска публикация на авторски колектив от катедра „Комуникация и аудиовизуална продукция“ в научното онлайн списание  за изследвания, анализи, критика - „Медиите на 21.век – www.newmedia21.eu