Факултетът по журналистика и масова комуникация е партньор в двудневния семинар за студенти в сферата на журналистиката и  комуникациите, организиран от сдружение „Фабрика за идеи“ в партньорство с Българска фондация „Биоразнообразие“, наречен „ПИШЕМ ЗА КЛИМАТ“, който ще се проведе в зала 13 в СУ на 26.10.2022 г. и на 27.10.2022 г. от 16:30 ч. до 20:00 ч.

„ПИШЕМ ЗА КЛИМАТ“ е 2-дневен семинар за студенти, желаещи да научат повече какви са научните данни, политическите действия и българската реалност по отношение на климата и отразяването на проблемите, свързани с него. Събитието е със свободен достъп за студенти от Софийския университет и Факултета по журналистика и масова комуникация.
Ще се разгледат темите:
- Дезинформация v/s зелена трансформация – доц. Христо Панчев;
- Как да разказваме истории с различни медийни формати и чрез съвременните дигитални технологии - Александър Николов (Българска фондация „Биоразнообразие“ и https://dokumentalisti.bg/) и Димитър Панайотов (https://dokumentalisti.bg/);
- Климатична справедливост и Глобалния юг - една изследователска мисия до Гватемала. - Михаил Петров, журналист, Венцеслава Кожухарова (координатор в екип "Енергия и климат", За Земята ), посланици на климата в проект "Game on, Do not let climate change end the game" от страна на Българска фондация „Биоразнообразие“;
- Екосистемите - зелени решения на климатичните промени - Спас Узунов, Българска фондация „Биоразнообразие“;
- Зелени политики и начини за смекчаване на климатичните промени в града - Венцеслава Кожухарова (координатор в екип "Енергия и климат", За Земята).

Формуляр за участие