Факултетът по журналистика и масова комуникация на Софийския университет „Св. Климент Охридски”организира Кръгла маса на тема: Обществените медии в България – управление, регулация и програмни политики Кръглата маса ще се проведе на 18 март 2020 г. от 10 ч. в Новата конферентна зала на Ректората на СУ „Св. Климент Охридски“. Най-учтиво каним за участие в дискусията всички, които се чувстват ангажирани с проблемите на програмните политики, законодателството, управлението, регулацията и професионалните стандарти в обществените медии. Акцентите в дискусията ще са върху темите:

  • Новата медийна среда и обществените доставчици на медийни услуги Българско национално радио и Българска национална телевизия – управление, програмиране и финансиране – 10 – 13 ч.
  • Причините за кризата в управлението, обществените очаквания, правомощията и функциите на обществените медии;
  • Финансирането на БНР и БНТ като функция на програмната политика и обществената мисия;
  • Директивата за аудиовизуалните медийни услуги (ДАВМУ) – теми, участници и регулация.
  • Законодателни промени и ролята и мястото на регулаторите за развитието на обществените медии – 14 – 17 ч.
  • Изменения на Закона за радиото и телевизията или нов закон за медиите?
  • Ролята на Съвета за електронни медии за стабилността на обществените доставчици на медийни услуги БНР и БНТ;
  • Устойчивост на програмната политика и обществената мисия на БНР и БНТ;
  • Професионалните стандарти, програмните стратегии и конкурентоспособността на обществените медии.

Очакваме в дискусията да се очертаят нови законотворчески, регулаторни, изследователски и професионални тези, които да бъдет ценен принос в решаването на проблемите, съпътстващи обществените медии в България. Кръглата маса е част от периодичните дискусии, които ще се организират от Академичния клуб за подкрепа на обществените медии в България, основан от ФЖМК и включващ изследователи, практици, медийни експерти и неправителствени организации, работещи в полето на медиите и комуникациите.