Покана за участие в международна научна конференция „Дезинформацията: презареждане“

20 октомври 2023 г.

Научният форум „Дезинформацията: презареждане“ събира учени и практици от България и чужбина, занимаващи се с проблема за дезинформацията в различни негови аспекти. Това е третото издание на конференцията, след 2018 г. и 2021 г.

dezСъбитието ще се проведе на 20 октомври 2023 г. в хибриден формат – в Дома на Европа в София и онлайн (за участниците от чужбина).

Каним Ви да изпращате предложения за доклади по въпроси, свързани с:

  • Актуални дезинформационни кампании (войната в Украйна, избори в България и ЕС, енергийната криза, човешките права и либералната демокрация);
  • Преходът от „фалшиви новини“ към „фалшиви разкази“ – вече не става дума за това какви и колко отделни неверни или изфабрикувани информации се произвеждат и разпространяват, а как се създават „фалшиви“, т.е. изопачени, подменени, манипулативни интерпретации на събитията в публичното пространство;
  • „Фалшивите разкази“ у нас и по света – какви са доминиращите сюжети, герои и антигерои, какви са местните особености и какви прилики се откриват в глобален мащаб;
  • Ролята на социалните медии и възможните решения – дебатите за регулацията на платформите;
  • Хибридна война и информационна манипулация;
  • Европейският почерк в борбата с дезинформацията – сътрудничество с платформите, насърчаване на научни и медийни проекти по европейските програми;
  • Българският принос: “Българска коалиция срещу дезинформацията”, платформи за проверка на фактите;
  • Отражение на проблема върху медиите и журналистиката;
  • “Новият световен ред” – стара конспиративна теория или ново предизвикателство пред международната система.

Очертаната рамка не е изчерпателна, нито задължителна, като авторите имат свободата да предложат и други перспективи към проблема с дезинформацията.

Обем на предложенията за доклади: до 200 думи, с до 6 ключови думи.
Срок за изпращане: 30 юни 2023 г.
Имейл адрес за изпращане на предложенията: rckovachev@uni-sofia.bg

Организационен комитет:
Проф. д-р Мария Нейкова
Проф. д.п.н. Нели Огнянова
Проф. д-р Димитър Вацов
Доц. д-р Ралица Ковачева
Докторант Олга Колар

Международната научна конференция „Дезинформацията: презареждане“ се организира по проект на ФЖМК, финансиран от ФНИ на СУ „Св. Климент Охридски".