Позиция на преподаватели и докторанти от Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и от катедра „Медии и обществени комуникации“ на УНСС
 
Във връзка с предстоящия избор на членове на Съвета за електронни медии изразяваме мнението на преподаватели и докторанти от ФЖМК и от катедра „Медии и обществени комуникации“ на УНСС за провеждане на избора в съответствие с високите обществени очаквания и с необходимостта от повишаване на капацитета и гарантиране на независимостта на медийния регулатор.
Номинациите и изборът на членовете на СЕМ трябва да се основават на доказани морални и професионални качества на кандидатите и обществен авторитет.
Журналистическата общност и гражданското общество неведнъж са настоявали за прозрачни процедури, непартиен избор, високи професионални изисквания за избор на членове на медийния регулатор.

София
13 април 2022 г.