На 26. 11. 2019 г. (вторник) от 17.00 ч. в зала №19 на Института за етнология и фолклористика – БАН ще се състои представяне на книгата „ОТВЪД ПРЕГРАДИТЕ“. Изданието е посветено на предизвикателната, но важна тема за хората загубили дома в родните си страни, но намерили ново начало в България. Текстовете отпращат към трудностите, през които те преминават, адаптацията им в страната, разказват за болките, загубите, надеждите и мечтите им.

Книгата е студентски проект на специалността "Книгоиздаване" и е създадена в рамките на дисциплината "Учебно издателство – майсторски клас", водена от ас. Георги Александров при Факултета по журналистика и масова комуникация на СУ „Св. Климент Охридски“. Студентите пресъздават историите на своите герои, с които се срещат, разговарят и интервюират.

На семинара на Научноизследователска работилница „Мобилност. Миграции. Култура” ще имаме възможност да говорим за книгата и да дискутираме темата с авторите на изданието – студентите от специалност „Книгоиздаване“, асистент Георги Александров и част от героите на книгата.