Проект на екип от ФЖМК спечели в конкурса за финансиране на фундаментални научни изследвания за 2023 г. 

Проектът на екип на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“ на тема „Изследване на медийната среда в България – метаанализ, методология и подходи в проучванията на въздействието на медийните трансформации върху обществените процеси“ беше класиран сред първите пет проекта в основна научна област „Обществени науки“ и спечели финансиране в конкурса за фундаментални научни изследвания - 2023 г. 

fni

 

 

Екипът е в състав: проф. д-р Веселина Вълканова (ФЖМК, ръководител), проф. д-р Николай Михайлов (ФЖМК), проф. д-р Ефрем Ефремов (ФЖМК), проф. д-р Теодора Петрова (ФЖМК), проф. д.н. Надя Златева (ФМИ), ас. д-р Ирина Гъркова (ФЖМК), д-р Цветелина Джамбазова (ФЖМК), докт. Йотка Панчева (ФЖМК), студ. Петър Желев (ФЖМК). 
Проектът е насочен към създаване на Център за медийни изследвания за последователен и устойчив мониторинг и проучвания върху медийната среда, с помощта на които могат да се установяват рискове пред медиите и журналистиката, да се улавят тенденции, да се извеждат процеси и да се открояват състояния, свързани с журналистиката като четвърта власт и независима институция, част от демократичните процеси в страната.
Създаването на цялостна организация за медийни изследвания в пазарна среда, редовното им провеждане, анализ и метаанализ на резултатите, както и достигането до заключения и обобщения, които се отличават с ясна концептуална рамка, ще съдействат за натрупване на ново знание от полза за всички, които се занимават професионално с медии и комуникация – журналисти, медийни изследователи, преподаватели, комуникационни специалисти.