Във връзка с провеждане на допълнителен конкурс за селекция на студенти и докторанти за мобилност с цел обучение по програма Еразъм+ за летния семестър на академичната 2021/2022 г., Ви информираме, че кандидатите могат да подават документите си по имейл към отдел "Международно сътрудничество", в периода 14 септември - 17 октомври 2021 г. Повече информация може да се намери на сайта на програма Еразъм+ на СУ "Св. Климент Охридски"