Факултетът по журналистика и масова комуникация организира ежегодния си Докторантски семинар „Медии и комуникации“.
Семинарът ще се проведе на 12 и 13 декември 2022 г. в платформата за видеоконференции Teams.
Докторантите от всички катедри на Факултета по журналистика и масова комуникация са поканени да вземат участие в семинара с 10-минутни доклади. Докладите могат да са свързани с актуалните им изследвания в областта на обществените комуникации и информационните науки, с методологиите и подходите при подготовката на дисертационните трудове.

доктор. семинар

Каним всички студенти, докторанти, постдокторанти, преподаватели и изследователи за участие в обсъжданията и дискусиите. Семинарът ще даде възможност на младите ни изследователи  да запознаят аудиторията с различни подходи, интерпретации и обобщения в комуникационните изследвания.

Разработките, подготвени за Докторантския семинар, след положително двойно рецензиране ще бъдат включени в новия том от поредицата докторантски сборници „Медии и комуникации“.

ДОКТОРАНТСКИ СЕМИНАР НА ФЖМК „МЕДИИ И КОМУНИКАЦИИ“

12-13 декември 2022 г.

ОТКРИВАНЕ – 10.00 ч.

Приветствие от декана на ФЖМК проф. д-р Веселина Вълканова

Microsoft Teams meeting

Click here to join the meeting

12 декември 2022 г.

СУТРЕШЕН ПАНЕЛ: 10.00 – 12.00 ч.

БИЗНЕС, КРИЗИ, ИНФОРМАЦИЯ

Модератор: доц. д-р Светлозар Кирилов

Богомила Колева: Методи за справяне на бизнеса с кризата от COVID-19

Даниела Николова: Иновациите и емоционалното обвързване на медийни брандове

Ина Къндева: ESG стратегията като част от социалната ангажираност на една компания

Кирил Янев: Мултимедийна комуникативна компетентност - семиотични и наративни аспекти

Валентина Маринова: Пътят на пациента до информирания избор на лечебно заведение

Любомир Палев: Съвременните предизвикателства пред кризисните комуникации на държавните институции в България

Петя Чакърова: Предизвикателства пред процеса на деинституционализация на децата с увреждания в България

Дискусия

Microsoft Teams meeting

Click here to join the meeting

Microsoft Teams meeting

Click here to join the meeting

СЛЕДОБЕДЕН ПАНЕЛ: 12.00 – 14.00 ч.

ПОЛИТИКА, МЕДИИ, ЦЕННОСТИ

Модератор: доц. д-р Симеон Василев

Анелия Петрова-Христова: Ценностна система и политика в културната война на Путин

Борислав Георгиев: Медийна автоцензура под сянката на властта

Виктория Атанасова: Dessin de pressе и превъплъщенията на карикатурата във Франция. Съвременен дискурс, сатирикът като изчезващ вид

Елена Матеева: Диктатът на политическото малцинство – реалност или субективизъм

Наделина Анева: Путин и Зеленски - война на медийните образи. Персонификацията на войната в сутрешния блок "Здравей България" на Нова телевизия

Пламена Папазова: Доверието към политическия образ в България в контекста на изборите през 2021 г.

Нихал Юзерган: Лидерски комуникационни стратегии в официалния цивилизационен дискурс на турския президент Реджеп Тайип Ердоган. Понятия

Димитър Стоянович: Раждането на киното – най-влиятелната медия на 20 век. От панаирджийско изкуство до мощен инструмент на пропагандата в немия му период (1895 - 1927 г.)

Максим Бехар: Глобални промени в Пъблик Рилейшънс бизнеса  влиянието им върху пазарната среда.

Дискусия

СЛЕДОБЕДЕН ПАНЕЛ: 14.00 – 16.00 ч.

КУЛТУРАТА И КОМУНИКАЦИЯТА В ДИГИТАЛНАТА ЕПОХА

Модератор: проф. д-р Николай Михайлов

Атанас Лозанов: Дигиталните колажи като фичър, изложба, пърформанс или story-telling: интеракции между човека и алгоритмите във виртуалната комуникационна среда

Венцислав Василев: Навлизането на Изкуствения интелект (ИИ) в медиите

Елена Славкова: Успешни практики за създаване на персонализирано онлайн съдържание

Ивелина Георгиева: Социалните мрежи като инструмент за комуникация с аудиторията на традиционните медии

Калоян Ганев: Нови формати на съдържание в дигиталната комуникация

Цветелина Якимова: Интензивността на конкуренцията на видео стрийминг пазара и новите стратегически модели

Ивета Йорданова: Typophoto - новият модел за визуализиране на съдържание в страниците на медиите в социалните мрежи

Биляна Райкова: Лайфстайлът - дефиниция и възникването му в България

Дискусия

Microsoft Teams meeting

Click here to join the meeting

Microsoft Teams meeting

Click here to join the meeting

13 декември 2022 г.

СЛЕДОБЕДЕН ПАНЕЛ: 14.00 – 16.00 ч.

ПРОБЛЕМИ НА ЕЗИКА И НЕВЕРБАЛНАТА КОМУНИКАЦИЯ

Модератор: проф. д.н. Андреана Ефтимова

Александър Георгиев: Медийна и институционална дискусия върху неадаптивността на една стратегия за езикова реформа

Анелия Георгиева: Произход и прогрес на кинесиката като научна област

Вероника Галева: Важността на литературните награди при избора на преводни заглавия

Виктория Петрова: Визуална комуникация при отразяване на здравната криза от българското и френското национално радио

Диана Стойчева: Тенденции, предизвикателства и перспективи във визуалната комуникация на бранда в дигитална среда

Йотка Панчева: Визуално рамкиране на изображения и видеоклипове с научна конспирация

Мария Иванова: Креативност и актуални тенденции във визуалното представяне онлайн на лондонските творчески квартали

Дискусия

СЛЕДОБЕДЕН ПАНЕЛ: 14.00 – 16.00 ч.

ЖУРНАЛИСТИКА, ОБЕКТИВНОСТ И СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

Модератор: доц. д.н. Мария Попова

Александър Велев: Специфика на правната регулация за избор на генерален директор на обществените медии (кейс стъди)

Благовест Илиев: Продуцентството в регионалните телевизии в България

Десислава Францова: Между коментара и запазването на неутралитет в спортните предавания (Сравнителен анализ на - „Пред стадиона“, „С бутонките напред“ и „Домът на футбола“)

Елена Фучеджиева: Ролята на професионалните организации при съдебните дела срещу журналисти

Николай Чадаров: Съвременни комуникационни аспекти на военния парад в България (пропаганден или реален образ на въоръжените сили и промени, наложени след пандемията)

Панайот Стефанов: Качествени дефицити в съвременните български списания

Стоян Георгиев: Сравнителен анализ при отразяване на световните първенства по футбол в страните от Източния блок в периода 1950-1990 (проучване върху спортната преса в България, СССР, ГДР, Унгария, Полша и Румъния)

Дискусия