Новият декан на ФЖМК е проф. д-р Веселина Вълканова
На основание на чл. 26 (5) и (6) от Закона за висшето образование и на чл. 43, ал. 1, т. 1 от Правилника за устройството и дейността на Софийския университет „Свети Климент Охридски“ на 10 октомври 2019 (четвъртък) от 10,00 часа в зала 13 се състоя Общо събрание на Факултета по журналистика и масова комуникация. В съответствие с дневния ред бяха избрани Мандатна комисия, Комисия по предложенията за органи на управление на Факултета, Комисия по произвеждане на избори. За председател и заместник-председател на Общото събрание на ФЖМК бяха избрани съответно доц. д-р Ефрем Ефремов и доц. д-р Светослава Ковачева. Беше изслушан, обсъден и приет Отчет на Декана и на деканското ръководство за изтеклия мандат.
Проведе се избор на декан на ФЖМК. С убедително мнозинство от 33 гласа срещу 12 гласа за доц. д-р Вяра Ангелова на първи тур за декан на ФЖМК бе избрана проф. д-р Веселина Вълканова.
Бяха избрани също членове на Факултетния съвет на ФЖМК, Комисия по атестирането и номинации от ФЖМК за членове на Академичния съвет

Документи за обсъждане на Общото събрание на ФЖМК