conf21Днес във Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ се откри двудневната Международна научна конференция „Медийната грамотност: класически и най-нови измерения“, която се провежда чрез платформата за видеоконферентна връзка Microsoft Teams.

В пленарния панел с откриващо слово и приветствие към участниците в конференцията се обърна проф. д-р Веселина Вълканова, декан на ФЖМК. Тя поздрави участниците - изследователи, учени и преподаватели, журналисти с дългогодишен опит, водещи имена в професионалната общност. В словото си проф. д-р Веселина Вълканова подчерта, че „Ковид кризата, показала сериозните разделения между държавите и в рамките на обществата, скептицизмът към солидарността, сътрудничеството, дори към теми като ваксинацията, доказва ярко, че изобилието от фалшиви новини и дезинформация в обществената комуникация може да саботира организираните усилия на обществата за преодоляване на кризи и може да подкопава доверието в науката, знанието, институциите, а оттук - да въвлича обществата във все по-всеобхватни кризи - социални и икономически“. Затова тя изрази убеденост, че „в сложната съвременна социална ситуация проблемът за медийната компетентност придобива все по-централно значение и засяга: вниманието и точната рефлексия към света около нас, към проблемите и развитието на социалните процеси и преценката на собствените ни действия в тези процеси, етичната страна на "медийната критика", по термина на Dieter Baacke, и способностите на индивидите да осъзнават и оценяват най-общо социалните последици от развитието на медиите, познанието на съвременните медийни системи и уменията за "инструментална квалификация" - не просто да управляваш нови устройства, а ориентацията и използването на медии и медийни съдържания.
В този смисъл медийната компетентност обхваща сложна система от икономически, технически, социални, културни, естетически въпроси, а педагогически обоснованите концепции за нея инспирират както изследователите, така и практици, социални групи и организации, включват важните аспекти на производството на медийни съдържания, в това число граждански съдържания и тяхната рецепция“. 

Тя изтъкна още, че научната програма на конференцията е впечатляваща. В пленарния панел участваха проф. Жил Руе от Университета на Версай Saint-Quentin-en-Yvelines (UVSQ), Франция, проф. Йорг Матес от Университета във Виена, Австрия, д-р Ивана Прелевич от Университета в Ниш, Сърбия и доц. д-р Дияна Петкова, зам.-декан по международната дейност във ФЖМК, които заявяват интерес към проблемите около взаимодействието между медиите и гражданите, между политиката и медиите; етиката в дигиталната ера; слуховете и дезинформацията в публичността.
В рамките на два дни 86-те участници от 16 университета ще участват в панели на английски и български език: „Измерване на медийната грамотност“, „Концепции и дебати за медийните компетентности“, „Образователни ракурси на медийната грамотност“, „Социални, политически, културни импликации на медийната грамотност“, „Етични ракурси към медийната грамотност“, „Национални измерения на медийната грамотност“, „Разбиране на медийния текст“, „Свободата на словото и медийната грамотност“, „Медийна грамотност и комуникативна компетентност“.

В работните панели преподаватели и изследователи от български университети и образователни институции – УНСС, ШУ, НБУ, ЮЗУ, ВТУ, ИУ-Варна, УНИБИТ, БАН, ФЖМК при СУ, Фондация „Коалиция за медийна грамотност“, както и журналисти от „24 часа“,  „Банкеръ“ и др. ще дискутират по широк кръг от проблеми със свои колеги от чуждестранни висши училища и обучителни организации от 13 държави като School of  Public Administration and Entrepreneurship, Ural Federal University, Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Institute of Social Communication and Media, Poland, University of Minho, Portugal, Kocaeli University, Turkey, University of Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, France, Institute of Social Sciences, University of Tartu, Estonia, Faculty of Philosophy, University of Niš, Department of Media Studies and Journalism, Faculty of Social Studies of Masaryk University (Brno), Czech Republic, ELTE Uni. of Sciences, Dept. of Media and Communication, Budapest, Department of political science and public administration Vasyl' Stus Donetsk National University, Ukraine, Adam Mickiewicz University in Poznan, Poland, Sapientia Hungarian University of Transylvania, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava – Faculty of Mass Media Communication, Slovakia, University of Valencia, Spain, Lomonosov Moscow State University, Russia.