Публичен семинар: „Новото европейско медийно законодателство“

Катедра „Радио и телевизия“ на Факултета по журналистика и масова комуникация организира Публичен семинар на тема: „Новото европейско медийно законодателство“.
Семинарът ще се проведе в Аула Магна на ФЖМК при СУ „Св. Климент Охридски“ на 23 ноември 2023 г. (четвъртък), от 18:00 часа.

sem
Участие в семинара ще вземат:
Проф. д. п. н. Нели Огнянова - експерт по медийно право, регулация и саморегулация, преподавател във Философския факултет и във Факултета по журналистика и масова комуникация при СУ „Св. Климент Охридски“.
Гл. ас. д-р Мария Юрукова - преподавател в Катедра „Европеистика“ на Философския факултет при СУ „Св. Климент Охридки“.
Ас. Диляна Кирковска - преподавател в Катедра „Радио и телевизия“ на Факултета по журналистика и масова комуникация при СУ „Св. Климент Охридски“.