t29Излезе от печат том 29 на Годишник на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Факултет по журналистика и масова комуникация. В тома са включени статии и студии на млади и утвърдени изследователи и преподаватели от ФЖМК.

СЪДЪРЖАНИЕ

Ваня Сухарова-Радева. Фалшиви новини и дезинформация в българската медийна среда през призмата на три платформи за проверка на фактите 5
Грета Дерменджиева. Урок по време на пандемия или две години самота: Социални измерения на кризата с Ковид-19 в сферата на българското образование 21
Зарина Василева. Социални измерения на инфодемията и реанимационната роля на журналистиката 43
Йотка Панчева. Рамкираното послание на визуалния разказ в традиционните и онлайн медии 67
Лора Симеонова. Сблъсъкът на инфлуенсърите: COVID-пандемията в ехо-стаите на българския „Фейсбук“ 81
Никола Вангелов. Печатната реклама в България между двете световни войни (1919–1939) 109
Росица Славова. Потребителски нагласи към фалшивите новини и информацията в социалните медии след третата вълна на коронавирус кризата 137
Атанас Лозанов. Изкуственият интелект между новото медийно изкуство и човека-артист 169

Авторите могат да получат екземпляр в библиотеката на ФЖМК. Томът вече е достъпен и в ПДФ формат на платформата за годишниците на Софийския университет на адрес:

https://annual.uni-sofia.bg/index.php/fjmc