Софийският университет търси своите EU Careers посланици

СУ „Св. Климент Охридски“, съвместно със Студентския съвет при Софийския университет, обявява конкурс за избор на посланици на EU Careers  за периода от октомври 2024 до септември 2025. Повече за инициативата може да прочетете на следния адрес:
https://eu-careers.europa.eu/bg/eu-careers/eu_careers_student_ambassadors  
Краен срок за кандидатстване: 12 март 2024 г.
carEU Careers е инициатива на Европейската служба за подбор на персонал (EPSO). Софийският университет е един от университетите, определящи свои студенти и/или докторанти, които да бъдат посланици на EU Careers в рамките на университета. За настоящата селекция са одобрени места за двама посланика.
Изискванията към кандидатите за участие в конкурса:

 • да продължават обучението си в бакалавърска, магистърска или докторска степен за периода октомври 2024 до септември 2025;
 • да са граждани на ЕС
 • да владеят английски и езика на страната, която представляват на ниво минимум В2;
 • да се включат в обучение, което ще се проведе на 5 и 6 октомври 2024 г. в Брюксел и за което ще бъдат командировани от Университета.
 • Да имат приемно време минимум един път седмично и да отговарят регулярно по e-mail на запитвания на студенти от СУ.

Ангажименти и очаквани резултати в рамките на мандата на един EU Careers посланик :

 • Да организира в Софийския университет минимум две прояви или презентации на семестър, посветени на възможностите за работа в европейските институции.
 • Да отделя поне два часа на седмица за функциите си като посланик.
 • Да общува редовно с координаторите от страна на EU Careers и Софийския университет.
 • Да участва във всички дейности за обучение, предоставени онлайн от EPSO.
 • Необходими умения и компетенции
 • Да води дневник за дейностите си.
 • Да има отлични умения за комуникация и създаване и поддържане на контакти.
 • Желание за споделяне и учене.
 • Добри организационни умения.
 • Способност за осигуряване на качество и постигане на резултати.

.Небходими документи за кандидатстване:

 • CV на английски език (за студентите задължително се посочва факултетен номер)
 • Мотивационно писмо (на английски език)

Можете да изпращате кандидатурите си на e-mail: su_career@uni-sofia.bg
Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю, което ще се проведе на 14 март 2024 г.
Краен срок за обявяване на одобрените посланици: 20 март 2024 г.