Среща с докторантите на ФЖМК на 15 април 2024 г.

Уважаеми колеги,
Каним всички редовни, задочни докторанти и докторанти на самостоятелна подготовка от докторската програма „Медии и комуникации“ на среща с декана и деканското ръководство на ФЖМК. Поканени са ръководителите на катедри и научните ръководители от ФЖМК. Срещата е обърната към новозачислените докторанти, спечелили конкурсите, обявени за нуждите на Факултета по журналистика и масова комуникация, но са поканени и колегите, които работят във втора и трета докторантска година.

doc1

На срещата ще бъде дадена информация, която да насочи и ориентира в докторантското обучение и да помогне за  по-добра организация на дейностите по учебната и изследователската програма на докторантите.


Topic: Среща с докторантите на ФЖМК
Time: Apr 15, 2024 13:00 Sofia

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/86933100644?pwd=NWZKUzVIT0hrQWhQaFFmYWt4cForUT09

Meeting ID: 869 3310 0644
Passcode: 374681