Среща с кандидата за Ректор академик Николай Витанов във ФЖМК

vit01

В поредицата от срещи с кандидатите за ректор на Софийския университет, на 17 ноември, академик Николай Витанов посети Факултета по журналистика и масова комуникация. Срещата се проведе в Аула Магна на ФЖМК.

vit02 Деканът проф. Веселина Вълканова даде възможност на акад. Витанов да представи своята мандатна програма. Акцентът беше поставен върху различията, които неговата програма притежава, а именно – предложение за увеличение на списъка със защитените специалности, което респективно ще се отрази  благоприятно и на средствата за редица факултети.

Акад. Витанов представи пред аудиторията концепцията си за възстановяването на Аграрния факултет и Ветеринарно-медицинския факултет в Университета. Предлага и редица мерки, с който да се повишат качеството и количеството на научните изследвания.

В част от бъдещата програма е заложено и запазването и насърчаването на диалога и разбирателство между факултетите, департаментите и различните научни направления. Акад. Витанов заяви намерения за промяна на нормативната база, очерта перспективите за привличането на повече студенти и докторанти.

Акад. Витанов е водещ изследовател по квантова информатика и кохерентен контрол на квантови системи. Завършил е СУ „Св. Климент Охридски“, специализирал е във Финландия, Великобритания, Дания, Германия. Последните 8 години е заместник-ректор по научноизследователска и научна проектна дейност на Софийския университет.
Кандидатурата на акад. проф. д. фз. н. Николай Витанов е издигната от Факултетния съвет на Физическия факултет, където е бил ръководител на катедра „Теоретична физика“.

Предстоят още две срещи на кандидатите за ректор на  СУ „Св. Климент Охридски“ с академичната общност на ФЖМК в Аула Магна – с проф. Климент Найденов на 20.11. от 16:00 ч. и с проф. Милен Замфиров на 21.11. от 16:00 ч.
Припомняме, че новият ректор ще бъде избран от Общото събрание на Софийския университет на 22 ноември 2023 г.