Разследващите журналисти Росен Цветков и Стоян Георгиев, възпитаниици на ФЖМК, представиха пред студенти от курса по “ТВ Новинарство” материали от най-новата онлайн рубрика на bTV - “Новините отвътре- как се стига до истината”. Двамата практици разказаха кои са най-сложните теми, върху които са работили, технологията на осъществяване на телевизионното журналистическо разследване и рисковете, пред които се изправят всеки ден. Дискусията обхвана въпроси относно материята на криминалната журналистика, съществува ли автоцензура в гилдията да се разследват политици, в какво се изразява журналистическият морал днес и какви качества трябва да притежава разследващият журналист. Инициативата е пряк контакт с работодателска организация и във връзка с бъдещата професионална реализация на възпитаниците на ФЖМК.