Представители от 14 европейски държави се събират на поредната си среща в София в рамките на проекта MEDIADELCOM – „Критично изследване на  медийните рискове и възможности за делиберативна комуникация: Сценарии за развитие на европейския медиен пейзаж“. Проектът е подкрепен от програмата на ЕС за финансиране на научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020”.

mediadelУчастниците в срещата в София ще бъдат приветствани от декана на Факултета по журналистика и масова комуникация на СУ „Св. Климент Охридски“ проф. д-р Веселина Вълканова. Самият форум се провежда в рамките на честванията на 70-годишнината от образованието по журналистика в България. На срещата на Консорциума, която ще се проведе от 12 до 16 септември, ще бъдат обсъдени междинните резултати от изследванията и основните изводи в четири области: правна и регулаторни практика; тенденции в журналистиката; медийни потребители; медийни компетенции и грамотност. Ще бъде обсъдена и бъдещата изследователска и публикационна дейност на участниците в проекта.

В срещата участват 17 екипа, представляващи 14 страни от ЕС – Австрия, България, Германия, Гърция, Естония, Италия, Латвия, Полша, Румъния, Словакия, Унгария, Хърватия, Чехия и Швеция. Българският екип, съставен от млади учени, е с ръководител проф. д-р Лилия Райчева, преподавател в СУ „Св.Климент Охридски“. В срещата ще участва и членът на Консултативния съвет проф. Даниел Халин ог Университета в Сан Диего, Калифорния – един от най-известните изследователи на съвременните медийни системи.

MEDIADELCOM стартира през март 2021 г. и продължава до март 2024 г., като се координира от Университета на Тарту (Естония). Целта е да се разработи инструмент за диагностика (модел за изграждане на множество сценарии) за политици, преподаватели, органи и институции, медийни експерти и журналисти, който позволява да се осъществи цялостна оценка на рисковете и възможностите относно делиберативната комуникация и съответно - социалното сближаване в Европа. При делиберативната комуникация се артикулират и изслушват различни идеи. Решенията се вземат след разумна дискусия. Медиите могат да подкрепят потенциала на обществото в тази посока, като предоставят верни факти и предизвикват диалог и рационална дискусия между различните социални групи.
За повече информация: https://www.mediadelcom.eu/