Срещи на академичната общност на ФЖМК с кандидатите за Ректор
Във връзка с предстоящия избор на Ректор на Софийския университет в Деканата на ФЖМК постъпиха предложения от четиримата кандидати за Ректор за среща с академичната общност на Факултета по журналистика и масова комуникация.
Беше определен следният график за срещите с колегите:
rect
 
  • 13.11.2023 г. от 16:00 ч. в Аула Магна – проф. д-р Георги Вълчев;
  • 17.11.2023 от 15:00 ч. в Аула Магна – акад. проф. дфзн Николай Витанов;
  • 20.11.2023 г. от 16:00 ч. в Аула Магна – проф. д-р Климент Найденов;
  • 21.11.2023 г. от 16:00 ч. в Аула Магна – проф. дпн Милен Замфиров.
Заповядайте да чуем мандатните програми на колегите, номинирани за най-високата позиция в Софийския университет..