Факултетът по журналистика и масова комуникация и Медийната програма на Фондацията „Конрад Аденауер“ организираха "Дигиталната промяна в телевизията и особената отговорност на обществените медии".

1111
Д-р Петер Фрай

Събитието се проведе в Аула магна на Факултета по журналистика и масова комуникация и онлайн в платформата ZOOM и беше проследено от над 100 студенти, преподаватели и журналисти. То бе открито от декана на факултета проф. Веселина Вълканова, която представи официалните гости – посланика на Федерална република Германия Кристоф Айххорн и Хендрих Зитих - директор на Медийното бюро за Югоизточна Европа на Фондацията „Конрад Аденауер“, както и лектора д-р Петер Фрай – главен редактор на обществената германска телевизия ZDF.

Проф. д-р Веселина Вълканова изрази задоволството си факултетът да е домакин на събития като днешната открита лекция. Тя подчерта, че днешното събитие на Факултета по журналистика и масова комуникация съвместно с Медийното бюро на Фондация Конрад Аденауер под надслова „Лекции Аденауер“ дава възможност за професионални срещи на студенти, преподаватели, журналистическа общност и изследователи с водещи професионалисти от Германия. Деканът припомни първото събитие през 2019 г. с участието на Щефан Детйен - ръководител на студиата в Берлин и Брюксел на германското обществено „Дойчландрадио“.

„Не се съмнявам, че и днешната публична лекция от цикъла на тема „Дигиталната промяна в телевизията и особената отговорност на обществените медии“ ще привлече интереса на нашите колеги, а д-р Петер Фрай, като водеща фигура в медиите и комуникациите в Германия с дългогодишна кариера в телевизията, ще ни запознае с опита си, с актуалните професионални проблематики на обществената медия“, каза още проф. Вълканова. Тя изрази увереността си, че лекции като днешната допринасят за професионалните разговори и дискусиите между студенти, преподаватели, изследователи, практици по така важните теми за съвременните медии и медийната среда.

По думите на декана трансформациите в средата, обществените функции и роли на журналистиката, качеството й на коректив и на независима институция, плурализмът и медийната свобода и влияние, са теми, на които дължим широк и задълбочен дебат. Особено по отношение на обществените медии.

aaa

„В условия на динамична и бързопроменяща се радио-телевизионна среда, на конкуренция от страна на големите медийни играчи, на дигитализация и широко разпространение на разнообразни платформи и социални мрежи, обществените медии са поставени в сложна ситуация“, каза проф. Вълканова и допълни, че те едновременно представляват една сфера на медийна свобода и демокрация, до която трябва да имат достъп всички зрители и слушатели, като предлагат разнообразна информация и съдържание и осъществяват програмна политика, която е от обществен интерес и служи на различни възрастови групи, малцинства, социално различни хора, отговаря на културни специфики и предлага разнообразни в тематично отношение съдържания.

Тя обърна внимание, че от друга страна и в същото време обществените оператори наред с качеството и обществения характер на програмите, трябва да се състезават за публика и гледаемост, именно за да са в състояние да изпълнят своите обществени задачи – да предложат актуална публицистика, новинарство, разследвания, документалистика по социални проблематики, да защитят на интересите на децата и подрастващите, различните социални групи и потребителите и то в гледаеми формати.

Деканът на Факултета по журналистика и масова комуникация подчерта още, че в условията на конкуренция и на предизвикателствата на дигиталната среда обществените медии имат публични задължения, които изискват предоставяне на информация и съдържания за широка аудитория от граждани и тази мисия е над рейтингите и пазарните позиции.

„Радваме се, че именно Софийският университет може да даде домакинство и да срещне колегията с професионални гледни точки, за да се запознае аудиторията с практики, тенденции, опит, за да направи важни съпоставки с развитието на медийната среда в други европейски страни“, каза проф. Вълканова и допълни, че предстои да бъде проведена отложената поради пандемията Кръгла маса на тема: „Обществените медии в България - управление, регулация и програмни политики“, организирана от Факултета по журналистика и масова комуникация. Тя изрази увереността си, че анализите и обсъжданията върху новата медийна среда и обществените доставчици на медийни услуги БНР и БНТ, тяхното управление, програмиране и финансиране; законодателните промени и ролята и мястото на регулаторите за развитието на обществените медии ще се случват, защото са актуални и важни въпроси не само на българската общност, но и българското общество като цяло.

„Защото обществените медии не само в България, навсякъде по света, се нуждаят от обмислен модел на управление, който ще създаде условия за независима, устойчива и ясна програмна политика, от постигане на стабилност в управлението и работата на обществените доставчици на медийни услуги, а оттук - устойчива програмна политика и гарантирането на обществената им мисия“, допълни още проф. Вълканова.

Тя заяви още, че е очертала чисто български проблематики, които търсят решения, които стоят пред законодателите, пред регулаторите и изрази мнението си, че именно академичната общност, изследователите и медиите за етична и обективна журналистика могат и трябва да се обединят, за да съдействат на обществените медии в България в изпълнение на обществените им мисии; да организират инициативи, които подкрепят усилията на журналисти за промяна на средата и продуктите; да реагират при възникване на кризи в медиите; да сътрудничат с журналистически и медийни организации при нарушения на медийната свобода и при институционален натиск върху журналисти.

„Мисля, че днешната лекция и дискусия върху една германска медия с вече близо 60-годишна история в публично-правен регистър може да даде отправна точка за нова поредица от обществени дискусии, които Факултетът по журналистика и масова комуникация като академична институция ще организира и които са свързани с медийната среда по света и у нас, с програмните политики, законодателството, с управлението, регулацията и професионалните стандарти в обществените медии“, каза още проф. Вълканова.

Хендрик Зитих - директор на Медийното бюро за Югоизточна Европа на Фондацията „Конрад Аденауер“, благодари на ръководството на Софийския университет и на Факултета по журналистика и масова комуникация за успешното партньорство. В изказването си той изтъкна, че събитието разглежда въпроса за дигиталните промени в обществените медии. Той припомни какви са били медиите в неговото детство и очерта промените, които са настъпили в тях през следващите десетилетия. По думите му днес трябва да се адаптираме към новото им развитие. Той отбеляза, че лекцията ще даде възможност да се запознаем с дейността на ZDF, който е най-популярният обществен телевизионен канал в Германия. Хендрик Зитих представи лектора – един от най-известните журналисти в Германия, отразявал много важни събития като изборите в Германия, кореспондент във Вашингтон, сега е главен редактор на студиото в Берлин. По думите на Хендрик Зитих чрез тази лекция се спират на важни аспекти, свързани с Факултета по журналистика и масова комуникация. Той изтъкна, че студентите на факултета са бъдещето на медиите в България и се радва, че могат да ги подпомогнат в тяхното развитие. Хендрик Зитих посочи какви са възможностите младите хора да получат стипендии и да продължат развитието си. Той изрази увереността си, че обществените медии са съществена част от демократичното общество и за да бъдат независими журналистите, трябва да имат адекватна среда за работа, адекватно заплащане, за да има качествено съдържание на материалите, които правят.

Посланикът на Федерална република Германия у нас Кристоф Айххорн благодари за поканата и приветства д-р Петер Фрай в София. Посланикът припомни работата си преди години, когато е бил журналист. Той засегна темата за ценностите и принципите, които служат за ориентир в работата на журналистите. Според него журналистите и дипломатите работят по сходен начин и има много паралели между тях и изтъкна въпроса за тяхната отговорност. По думите му професиите са се променили много чрез дигитализацията. Според него днес с тази вълна от информация ролята на журналистите се променя и те стават направляващ фар, който свети и насочва лъча си в голямото море от информацията – целта им е преди всичко да внесат светлина в тъмнината. Кристоф Айххорн засегна и темата за свободата на медиите, която е изключително важна. Според него един от елементите на тази дискусия в България е пред кого носят отговорност обществените медии. Той подчерта, че те трябва да са отговорни само пред обществото, централен момент в дейността на медиите трябва да е добруването на обществото, а политиците трябва да създадат такива закони, които да гарантират независимостта на редакционната дейност, на лидерството в институциите и да осигурят финансиране на тези медии, за да могат те да вършат работата си по този начин.

Д-р Петер Фрай благодари за поканата, за колегиалното представяне и за проявения интерес към обществените медии в Германия. В лекцията си той засегна темата за дигиталните промени и структурата на обществените медии в Германия, за борбата с фалшивите новини, условията, в които работят обществените медии в Германия и др. Той представи медията, за която работи, и заяви, че винаги трябва да се адаптираме към актуалните събития. Припомни и основни политически събития от изминалите години и че журналистите трябва да се адаптират към актуалните събития. Тези промени са съществена част от демокрацията и са изключително важни за тяхната работа. Защото ние сме тези, които трябва да отразяваме всички тези промени, посочи д-р Петер Фрай.

Виж повече