Състоя се премиерата на студентската книга „Пътищата между страниците“

Състоя се премиерата на студентската книга „Пътищата между страниците“В изпълнената до краен предел Аула Магна на Факултета по журналистика и масова комуникация беше представена книгата „Пътищата между страниците“, създадена от студентите по книгоиздаване от втори курс.

mm

Сборникът е посветен на 25-ата годишнина от откриването на специалността „Книгоиздаване“. Изданието е резултатът от дисциплината „Учебно издателство – майсторски клас 1 и 2“ с преподавател д-р Георги Александров през академичната 2022/2023 година.
Текстовете на студентите представят както преподаватели с дългогодишен принос към специалността, така и нейни възпитаници от различни випуски, които днес са изявени професионалисти в книжната индустрия. Книгата съдържа и анкета сред студенти от всички курсове, отразила мненията им за учебния процес и очакванията за бъдеща им реализация.

pr
Ръководителят на Катедра „Пресжурналистика и книгоиздаване“ проф.д-р Ефрем Ефремов поздрави студентите и ги сравни с упорити строители на катедралата на знанието.
Студентите представиха дългия творчески процес, изцяло извършен от тях – написване на авторските текстове, редакторска обработката, коригиране, дизайн, предпечатна подготовка и маркетингови дейности.

pr
Литературният критик д-р Митко Новков изтъкна значимата роля на академичното образование за развитието на книгоиздаването в България. Той открои три големи достойнства на студентската книга: признанието към научните авторитети, човешкия подход към събеседниците и уважението към професионалната компетентност. „Пътищата между страниците“ е книга, в която са вложени големи идеи и висока социална култура“, обобщи Митко Новков.

aaa

pr

Представен беше и 10-минутен филм за историята на специалността „Книгоиздаване“, подготвен от студенти от четвърти курс под ръководството на ас. д-р Виктория Бисерова.
В края на премиерата д-р Георги Александров пожела на студентите тяхната книга да бъде началото на успешен път в книгоиздателската професия, в която да градят престижа на специалността „Книгоиздаване“, като покажат на практика наученото в аудиториите.

Книгата е достъпна тук в ПДФ формат