Стаж в екипа за мултимедия на Европейската централна банка

Кой може да кандидатства?
Граждани на ЕС, които отговарят на условията за участие в нашата стажантска програма

ecbБезвъзмездна помощ
Безвъзмездната помощ за стажанти е в размер на 1 170 EUR на месец плюс надбавка за настаняване (вж. раздел "Допълнителна информация")

Работно време
Пълно работно време

Място на работа
Франкфурт на Майн, Германия

Краен срок за кандидатстване
15.03.2024 г.

Продължителност на стажа 6 месеца с възможност за удължаване до общо 12 месеца. Ще бъдете част от екипа по мултимедия в отдел "Дизайн и цифрови технологии" в Генерална дирекция "Комуникации". Нашият отдел отговаря за дигиталните комуникации на ЕЦБ, включително за разработването на уебсайтове, дизайна и съдържанието, публикациите и визуалните комуникации.

Като стажант в екип "Мултимедия" работата ви ще бъде насочена към аудиовизуалните аспекти на комуникациите на ЕЦБ. Членовете на екипа използват широк набор от умения в областта на фотографията, видеографията, редактирането на визуални медии и подкастинга. Екипът също така координира аудиовизуални проекти и продукти от създаването и изготвянето им до окончателното им изпълнение. Ще работите с колеги от различни сфери, които внасят различни гледни точки.

ЕЦБ е приобщаващ работодател и се стремим да отразяваме разнообразието на населението, което обслужваме. Насърчаваме ви да кандидатствате независимо от възраст, увреждане, етническа принадлежност, пол, полова идентичност, раса, религиозни убеждения, сексуална ориентация или други характеристики.

Пълна информация