Аутомотив Клъстер България набира стажанти на позиция Експерт отдел комуникации и проекти

Изисквания към кандидата:

- Отлична компютърна грамотност
- Internet, PowerPoint, Word, Excel и Outlook;
- Отлична функционална грамотност в областта на създаването и използване на писмени текстове на български език;
- Владеене на английски език
- писмено и говоримо;
- Отлични комуникационни и организационни умения;
- Анализиране на активностите;
- Работа в екип;
- Инициативност;
- Да може да довежда докрай поставените задачи и изпълнението на проекти;

Естество на работата, в което ще се обучава:

- Обработка, подготовка и изпращане на бюлетини ежеседмично;
- Изготвяне на съдържание за тях;
- Актуализиране на съдържанието и информацията в сайта;
- Публикува и редактира различни новини и материали;
- Управлява присъствието на сдружението в социалните медии (Facebook, LinkedIn, Instagram).
- Изготвя отчети, справки и анализи;
- Организира бизнес срещи, фирмени мероприятия, участия вконференции, събития, включително онлайн;
- Изготвя писмени преводи от и на български/ английски език;
- Изготвя различни видове презентации и справки, вкл. поддържане на бази данни в Excel;
- Подготовка и оформяне на документи, съобразно дадени указания;
- Участва, разработва и прилага комуникационни и бизнес стратегии;
- Кореспонденция с членове на сдружението, държавни и общински органи, външни контрагенти и партньори;

Aко обявата представлява интерес за Вас, можете да изпратите своята автобиография на имейл: maria.mircheva@automotive.bg