Националният филмов център обявява прием на стажанти за летния период  (юни – септември) за студенти от специалности в областта на кинопроизводство, връзки с обществеността и журналистика, държавна администрация, икономика на културата.

Стажът (неплатен) дава възможност за практика в институция, която е второстепенен разпоредител на средства в областта на културата. Дейностите, които НФЦ предлага, са разнообразни и спомагат за реалното прилагане на знания и придобиване на нови такива, както и умения за работа с проекти и инициативи.

Подаване на CV и мотивационно писмо на адрес: nfc@nfc.bg

Срок за подаване на заявките 15 юни.