amchamСтажове в Американската търговска камара в България

Американската търговска камара в България (AmCham) е организация на американски, международни и местни предприятия и глас на трансатлантическата икономика в България. Ние представляваме повече от 300 водещи компании, като мисията ни е да подобрим бизнес средата, инвестиционния климат и стандарта на живот в страната, като се застъпваме пред всички заинтересовани страни - правителство, бизнес, неправителствени организации и медии - за продуктивен диалог и партньорство. Освен това подкрепяме българските компании, които навлизат на американския пазар, и сме посветени на укрепването на трансатлантическите връзки чрез нашия офис в САЩ.

AmCham България търси стажант по комуникации

Стажантът по комуникации подпомага и изпълнява делегираните му отговорности, които са част от цялостното публично представяне на Американската търговска камара в България (AmCham България), която е част от комуникационната функция на камарата. Позицията е отговорна за координацията и надеждното управление на дигиталната платформа на Камарата и дейностите по маркетингова комуникация, които подпомагат дейностите, събитията, проектите и др. на Камарата.
Комуникационната функция включва връзки с обществеността, цифрова платформа и маркетингова комуникация.
Кандидатствай тук.

AmCham България търси стажант в администрацията

Търсим проактивен и енергичен стажант, който има желание да научи повече за нашата общност, като помага в различни дейности. Като стажант в АмЧам България ще получите пълноценно преживяване - ще подкрепяте водещите ни събития, ще участвате в организирането на кръгли маси и срещи, ще общувате с нашите членове и мрежа и ще работите в динамичен екип. Ще имате възможност да разширите мрежата си от контакти, да сте в течение на ключови бизнес тенденции, да се срещнете и да се учите от лидери в българската икономическа среда.
Кандидатствай тук.