Асоциация „Българска книга“ обявява свободни позиции за стажанти чрез студентските практики на МОН. Стажът продължава от месец и половина до шест месеца. Всеки стажант получава еднократна стипендия в размер на 600 лева от Министерството на образованието и науката. Необходимо е кандидатите да бъдат студенти и да кандидатстват през сайта https://praktiki.mon.bg/, като предварително си направят регистрация в него.

Асоциация „Българска книга“ (АБК) е единствената организация на книгоиздатели и книготърговци в България. Член е на Федерацията на Европейските книгоиздатели и Международната федерация на книготърговците. АБК организира 10 ежегодни събития - литературни фестивали, панаири на книгата и инициативи в подкрепа на четенето и книгоиздаването.