Стипендии за студенти по журналистика „Аденауер“ за 2023 г.

Медийната програма на KAS за Югоизточна Европа обявява нова покана за стипендии за студенти по журналистика в бакалавърска степен (B.A.) и за студенти от магистърски програми (M.A.) от всички специалности с паралелно доказан ангажимент в медия. Стипендиантите ще получават месечна стипендия. Стипендията за журналистика "Аденауер" е предназначена за студенти, записани в университети в София, България.
ad

Изисквания за получаване на стипендията:

 •     Студенти, специализирани в областта на журналистиката от 2-ра академична година за бакалавърска степен.
 •     Магистри от всички специалности с паралелно доказан ангажимент в медия от 1-ва академична година нататък
 •     Изявен интерес към социални и политически въпроси
 •     идентификация с ценностите на фондация "Конрад Аденауер" (демокрация, свобода, правова държава, плурализъм, солидарност, европейско обединение)
 •     готовност за активно участие в събития на KAS и ангажираност с мрежата от учени на KAS
 •     Желателно е да имате опит в доброволчеството
 •     Много добри познания по английски или немски език

    След края на всяка академична година стипендиантите трябва да представят кратък доклад за академичното си развитие и дейностите си в рамките на стипендията

Процес на подбор на два етапа:

1. Подбор въз основа на следните документи:

 •     автобиография в табличен вид
 •     Мотивационно писмо
 •     Копия на удостоверения за завършен курс и/или изпити
 •     Доказателство за езикови умения
 •     препоръчително писмо от университетски преподавател (професор/лектор)

2. Лично интервю на английски или немски език

Краен срок за кандидатстване: 15 юли 2023 г. на адрес media.europe@kas.de