Фондация „Радостина Константинова“ обяви на 24 май резултата от националния конкурс за стипендия за студентски постижения в журналистиката. Стипендията за 2020 година печели студентката Анина Павлова Сантова, III курс журналистика. Стипендията, която е в размер на 1 000 лева, се присъжда ежегодно за постижения в областта на журналистиката на студенти от ФЖМК.