Студентът от ФЖМК Георги Иванов (IV курс книгоиздаване) спечели студентския конкурс за дизайн на електронните карти за достъп до сградите и библиотеките на СУ ''Св. Климент Охридски''. Общо 29 студенти взеха участие със свои проекти в конкурса, в последния етап за победата се бориха шестима студенти. В журито на конкурса влизаха проф. дпн Албена Чавдарова (зам.-ректор по информационни дейности, академичен състав и администрация), доц. д-р Димитър Биров (функционален ректор по информационни технологии) и четирима представители на Студентския съвет.