ggggoethe1

Факултетът по журналистика и масова комуникация и Гьоте-институт България съвместно с Фондация „Тръст за социална алтернатива“ проведоха за втора поредна година семинара „Медиа инкубатор“. Както и през 2020 г., фокусът на семинара беше да се изследват начините, по които медиите създават, разпространяват и затвърждават пейоративните нагласи срещу ромите - най-голямото етническо малцинство на Балканите.
За разлика от миналогодишното издание на „Медийния инкубатор“ обаче, през 2021 година целта на образователния семинар беше да анализира в дълбочина инструментариума, чрез който малцинствените групи биват представяни в аудиовизуалните медии.
Участниците проявиха амбицията да приложат наученото от семинара на практика и да дадат своя принос в борбата с маргинализирането и дискриминацията на различни социални групи в медийното пространство. Това желание беше посрещнато с радост от Гьоте-институт България и затова след края на семинара на 7 октомври, беше поставена задача на всеки от участниците да концептуализира медиен продукт по свой избор на тема “Хора отвъд етикетите” (How To Overcome Labels) до 1 ноември 2021.

В резултат, участниците предложиха богато разнообразие от подкасти, интерактивни арт инсталации, изложби, аудиовизуални предавания, видеа и статии, засягащи не само ромската тематика, но и други наболели социални теми като дискриминацията на база сексуалност, мизогинията, проблемите на хората в “недокументирана” ситуация или на тези с увреждания. Пет от тези проекти са избрани да получат финансиране от Гьоте-институт България и да бъдат реализирани в рамките на идните шест месеца. Сред победителите са два проекта на студенти от ФЖМК.
Единият е разработен от студентите по журналистика Станислав Петров, Симеон Александър и Диляна Стоянова. Концепцията на тримата студенти представлява аудиовизуално предаване тип социален експеримент, което цели да поставя различни събеседници в имагинерна ситуация на дискриминация, за да провокира критичното им мислене. Авторите си представят един справедлив, колегиален словесен двубой, като всеки един епизод от предаването ще бъде посветен на конкретна дискриминационна тематика и ще съдържа три компонента: куиз; ситуационна игра, която да кара събеседниците да взимат решения в различни имагинерни ситуации; и дискусионна тема.
Самото заглавие на проекта “С.У.П.Е.Р” представлява абревиатура на наболелите теми, които ще бъдат разисквани - сексуалност, увреждания, полова идентичност, етнос и религия. Проектът ще има и благотворителен характер – всеки от шестимата събеседници в шоуто ше се включва в експеримента с кауза, която подкрепя. На финала победителят от всички епизоди ще има възможност да дари 1000 лв. на организация /инициатива/ лице в нужда по свой избор, като тази сума ще бъде осигурена от Single Step Foundation.
С подкаст продукция ще се занимава проектът на Росен Цаковски. Студентът по журналистика иска да използва финансирането, предоставено от Гьоте-институт България за създаването на подкаст, който да повиши осведомеността за социалната стигма, с която се сблъскват представителите на различни групи (жени, роми, LGBTQ+, хора с увреждания). Уникалността на проекта обаче се състои в идеята това да е първият подкаст в българското публично пространство, който изследва пейоративните нагласи срещу тези общности в контекста на COVID-19 пандемията и да търси причините за нарастването или намаляването на стигматизацията в този период.