Част от „Денят на Бернайс“ 2019, 29 и 30 ноември 2019 г.
Студентският конкурс „Като Бернайс” се провежда в рамките на „Денят на Бернайс” и цели да стимулира креативността и активността на студентите, изучаващи комуникации.
В конкурса могат да участват студенти, до трима в екип, които трябва да подготвят и представят комуникационно предложение на тема „Ерата на инфлуенсърите – идентичност и измеримост“. Предложението трябва да бъде разработено под формата на презентация. В него студентите следва да представят своите идеи за бъдещето на инфлуенсър маркетинга. Насоки за размисъл: Как се става инфлуенсър? Как се остава инфлуенсър? Как се създава лоялна аудитория? Коя инфлуенсър кампания е успешна и какви са измерителите за това? Как компаниите да изберат с какви инфлуенсъри да работят? Каква трябва да бъде една инфлуенсър маркетинг кампания, за да бъде привлекателна за аудиторията? Презентацията може да включва възгледите на студентите каква да бъде университетска програма за тяхната специалност по дисциплина „Инфлуенсър маркетинг“, ако имаха такава.
Преподаватели по PR, комуникации, реклама, маркетинг в университетите в страната ще бъдат ментори на избрани от тях групи студенти, съответно ще участват в подготовката на техните предложения и презентации. Всеки преподавател може да бъде ментор на не повече от 3 екипа със студенти.
Жури. По време на презентациите всеки екип в рамките на 10 минути (плюс 5 минути за въпроси) ще представи своя проект пред журито, което ще бъде съставено от:
- Илияна Захариева, председател на БДВО
- Всички ментори на екипи – по право
Всеки от менторите в журито няма да има право да гласува за своите екипи.
Награди:
- За екипа, класиран на първо място – 500 лв. и грамота.
- За ментора на екипа победител – грамота.
- За университетското звено (катедра, факултет, департамент), към което е менторът на екипа победител – грамота.
Регистрация. Всеки отбор трябва да се регистрира до 25.11.2019 г. с имейл до office@bdvo.org с три имена на членовете на екипа, специалност, учебно заведение, телефонен номер и имейл за връзка, име на ментора и неговите телефонен номер и имейл за връзка.
Време и място. Презентациите на студентските проекти ще бъдат представяни от участниците пред жури на 29.11.2019 г. между 10.00 и 13.00 ч. Мястото ще бъде посочено допълнително на всички регистрирани.