„Тридесет реда – тридесет книги“ - студентски конкурс за есе

Обявява се конкурс за есе в памет на проф. Георги Боршуков (1903 - 1975), проф. Дафин Тодоров (1923-1989) и проф. Филип Панайотов (1933 - 2023) на тема:
tr„Тридесет реда – тридесет книги“ (По емблематичната фраза на проф. Дафин Тодоров "Преди да напишеш 30 реда, трябва да прочетеш 30 книги").
Обем на есето - една стандартна машинописна страница - 30 реда по 60 знака с интервалите или общо 1800 знака.
Авторите на най-добрите три работи ще бъдат наградени.
Препоръчително е есето да е свързано с живота и делото на поне един от тримата професори.
Краен срок: 17 ноември 2023 година
Есетата изпращайте на имейл: konkurs_fjmc@abv.bg