На 13 юни официално бяха връчени дипломите на студентите от ОКС „бакалавър” и „магистър” от Факултета по журналистика и масова комуникация.

Деканът на Факултета по журналистика и масова комуникация доц. д-р Теодора Петрова откри официалната церемония. Непосредствено преди церемонията в Зала 2 на Ректората преподаватели и представители на медийната индустрия се събраха, за да тръгнат заедно към Аулата и да направят своеобразен мост между Университета и Медийния пазар.

Сред официалните гости бяха г-н Валери Тодоров - генерален директор на БНР, г-жа Мая Василева – изпълнителен директор на Асоциацията на телевизионните продуценти, и г-н Любомир Аламанов – управляващ директор на APRA Porter Novelli и член на управителния съвет на Българската асоциация на ПР агенциите.

От името на бъдещите работодатели г-н Валери Тодоров поздрави абсолвентите и им пожела успешна реализация в живота и професията. С академично приветствие към тях се обърна проф. дфн Милко Петров, ръководител на Катедра на ЮНЕСКО "Комуникация и връзки с обществеността" във ФЖМК.

Проф. дин Иван Илчев – ректор на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, обяви випуск 2011-2012 година за завършил и поздрави колегите от Факултета по журналистика и масова комуникация, за това, че въпреки недостатъчното финансиране подготвят кадри на европейско равнище.