spirМонографията на доц. д-р Симеон Василев „В спиралата на споделянето. Медийното съдържание и социалните мрежи“ ще бъде представена на 15 декември, четвъртък, от 17:00 часа, в Аула Магна на Факултета по журналистика и масова комуникация. 

Доц. д-р Симеон Василев предлага хипотезата за спиралата на споделянето, чийто център са социалните мрежи. "Традиционните медии, на базата на които е създадена теорията за спиралата на мълчанието, отдавна нямат изключителната власт да формират мнения. Тяхната сила ако е не напълно отнета, то е твърде отслабена от социалните мрежи. В социалните мрежи гражданинът доби чувството за свобода на мнението и липса на страх от социална изолация, но въпросът е дали това действително е така", казва авторът на "В спиралата на споделянето".

Старите и новите медии са като калифорнийския скицник на Пабло Пикасо - 25 листа подвързани със спирала, която прави творбите с две лица. Традиционните медии и социалните мрежи са като две лица на една и съща творба от скицника на публичността. Необходимо е фундаментално преосмисляне на социалното взаимодействие в дигиталния свят. Спиралата на мълчанието и спиралата на споделянето са като двойна спирала в ДНК-то на социалните мрежи, в които се осъществява синтеза на публичната информация и обществения дневен ред.

Научен редактор на монографията е проф. д.н. Иванка Мавродиева, рецензенти са проф. д-р Лилия Райчева и доц. д-р Александър Донев. Дизайнът на корицата е на Маргарита Василева. Издание на Университетското издателство „Св. Климент Охридски“.