Уважаеми колеги,
На свое заседание от 30.01.2020 г. Факултетният съвет на Факултета по журналистика и масова комуникация прие ново единно Ръководство за изготвяне и защита на дипломни работи за студентите от ОКС „бакалавър“ и „магистър“. От настоящата учебна година е въведена и Процедура за проверка на оригиналността на дипломните работи. На страницата Дипломиране – условия, процедури, срокове можете да намерите информация за предстоящата юлска защита на дипломните работи, документите и бланките на заявленията, които дипломантите подават. Във връзка с това Деканското ръководство на Факултета по журналистика и масова комуникация организира информационна среща със студентите от ОКС „бакалавър“ и „магистър“ от всички специалности на 18 февруари 2020 г. от 13.00 ч. във ФЖМК, Аула Магна, етаж 2.