УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, ДОБРЕ ДОШЛИ ВЪВ ФАКУЛТЕТА ПО ЖУРНАЛИСТИКА И МАСОВА КОМУНИКАЦИЯ!

Откриването на учебната година за първокурсниците от редовна форма на обучение ще се състои на 03 октомври 2022 г. от 14,00 ч., както следва:
- За специалностите "Журналистика" и "Книгоиздаване" - в Аула Магна, етаж 2 на ФЖМК;
- За специалността "Връзки с обществеността" - в 13 аудитория, етаж 1 на ФЖМК.
- За специалността "Комуникационен мениджмънт" - в 61 аудитория, етаж 3 на ФЖМК.

12345

Предоставяме Ви информация за платформата Мудъл, чрез която се осъществява обучението на студентите, системата СУСИ, която генерира цялостната студентска информация, учебните протоколи u резултати от положените изпити.

На всеки студент още със записването му, посредством предоставяне на служебен (студентски) акаунт, е осигурен безпроблемен достъп до тях, както и до останалите електронни ресурси на Софийския университет.

Предлагаме няколко важни стъпки за достъп до учебните и студентски платформи u ресурси:

1. Регистрацията на всеки студент започва в системата за студентска информация СУСИ https://susi.uni-sofia.bg.
Потребителското име се генерира автоматично от системата. Получаването на потребителското име става на адрес http://cas.uni-sofia.bg след въвеждане на факултетен номер и ЕГН. ЕГН-то е и първоначалната парола.

Достъпът до Всички електронни ресурси на СУ се осъществява с един акаунт - потребителско име и парола от СУСИ.

При поява на проблеми можете да се обърнете към администраторите на СУСИ за ФЖМК - г-жа Таня Димитрова (tanjagd@uni-sofia.bg) и г-жа Христиана Владова (hvladova@uni-sofia.bg)

2. За регистрация В платформата Мудъл отворете страницата на системата elearn.uni-sofia.bg за електронно обучение на СУ и кликнете върху Вход горе вдясно.
При поява на проблеми можете да се обърнете към администратора на платформа Мудъл, г-н Гриша Атанасов (gatanasov@uni-sofia.bg).

З. Активирайте студентския си имейл В ZlMBRA, като влезете на адрес: https://email.uni-sofia.bg.

4. Друг основен източник на информация за студентите и преподавателите е сайтът на ФЖМК - https://fjmc.uni-sofia.bg

Можете да посетите Фейсбук страницата на ФЖМК (https://www.facebook.com/sufjmc) и да се включите в групата „ФЖМК - студенти, преподаватели, приятели“ (https://www.facebook.com/groups/420252909827818)