Уважаеми студенти,
Напомняме Ви, че подаването на договори за участие в проект “Студентски практики - Фаза 2” продължава!
Защо включването в проект “Студентски практики-Фаза 2” е полезно за Вас:

  • Придобивате опит в реална работна среда и при потенциален бъдещ работодател;
  • Включването Ви в проекта улеснява прехода от Университета към работното място;
  • Имате възможност да съобразите графика на практическото си обучение спрямо учебната си програма и натовареност;
  • Съветван сте от академичен наставник, който сами посочвате и е Ваш преподавател;

Продължителността на стажа е 240 астрономически часа, а след приключването му получавате стипендия и удостоверение за успешно проведена практика.

Бихте могли да подавате договорите за участие при функционалния експерт на ФЖМК, доц. д-р Светлана Станкова, приемно време всяка сряда от 13,00 до 15,00 ч, ет.3, кабинет 58. Информация относно кандидатстване, графика на функционалните експерти и необходимия набор от документи можете да получите, като последвате линка: https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/studenti/novini/proekt_studentski_praktiki_faza_2/informaciya_za_studenti