Водещите и конкуренти Лора Крумова и Светослав Иванов споделят във ФЖМК общата си история

km

При голям интерес премина публичната дискусия с Лора Крумова и Светослав Иванов във Факултета по журналистика и масова комуникация. Събитието се проведе по инициатива на 4 курс, специалност “Журналистика”, профил “Телевизия”, водещ беше Божидар Русев.
Лора Крумова и Светослав Иванов споделиха за своя опит, свързан с трудностите, пред които са изправени журналистите, поведението на водещите в проблемни интервюта и тенденциите в медиите.

Двамата журналисти, водещи на конкурентни публицистични предавания, споделиха за общата си история, а именно сходствата в академичния и по-късно професионален път. Тяхната история започва с учителя им по български език и литература в 30 СУ “Братя Миладинови”, който е един от главните им мотиватори в сферата на журналистиката. По-късно преминават през Факултета по журналистика и масова комуникация и стигат до предавания в две от най-големите национални телевизии в България.
Друга съществена тема, обсъдена по време на дискусията, е свързана с удовлетворението при интервюирането на обикновени хора с вълнуващи истории. И двамата журналисти споделиха, че неполитическите разговори са най-сложни и емоционални.
Една от ключовите теми в дискусията беше неделният вечерен ефир, който, според Лора Крумова, изисква комбинация от търпение и бързина - две качества, които трудно се постигат едновременно. Тя подчерта, че журналистите трябва да бъдат търпеливи и да изчакват, за да могат да разгледат различните ъгли на проблемите, но същевременно трябва да бъдат достатъчно бързи и адаптивни към динамиката на новините, за да направиш нещо различно и интересно за аудиторията.
Светослав Иванов споделя, че успехът във всяка сфера, независимо каква е тя, се дължи именно на радостта от работата. Журналистът даде за пример три начина, по които един млад човек може да влезне в професията. Първият начин е за слава, вторият - за пари, а третият - заради вътрешното удовлетворение. Светослав Иванов подчерта, че славата, за която говори, не е славата на спортистите или артистите, а журналистическата професия изисква да мине много време преди да получиш не много пари, а достойно възнаграждение за своя труд. Затова, според него, вътрешното удовлетворение трябва да бъде движещата сила.